Kunstroute Open stal

VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS

Open Stal wordt volledig gerund door zo’n 200 vrijwilligers, niet alleen uit Oldeberkoop, maar uit het hele noorden van Nederland. Ze zorgen met elkaar voor de inrichting van de locaties, bemensen de kiosk, maken schoon en houden toezicht. De bijzondere sfeer in het dorp tijdens de kunstmaand is voor een groot deel te danken aan deze mensen, die Open Stal een warm hart toedragen en zich belangeloos inzetten. Open Stal zou Open Stal niet zijn zonder de hulp en inzet van heel veel supporters.

 

Vrienden van Open Stal

 

Wist u dat we ruim 650 'vrienden van Open Stal' hebben?
De vrienden komen niet alleen uit de regio, maar uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

Zij dragen Open Stal een warm hart toe en steunen ons jaarlijks met een bijdrage van € 15, - of meer.
Alle bijdragen samen zorgen voor een stevige basis van Open Stal.

 

Vrienden ontvangen gratis twee toegangskaarten voor de Kunstroute en bij bezoek aan Open Stal - de nieuwe catalogus.
Daarnaast ontvangen vrienden twee keer per jaar een vriendenkrant.
Kortom: vrienden zijn de basis van ons bestaan en wij houden ze graag in ere!

 

 

klik voor een vergroting

 

Wilt u ook vriend of vriendin worden van Open Stal?

 

Stort dan jaarlijks een bedrag van € 15, - of meer
op bankrekeningnummer  NL72RABO0134588975 
t.n.v. Stichting Open Stal te Oldeberkoop.

Vermeld a.u.b. bij de overboeking duidelijk uw naam en adresgegevens en indien van toepassing ook uw emailadres.

 

U kunt zich ook aanmelden door middel van het contactformulier.

 

 

Open Stal heet officieel de Stichting Open Stal Oldeberkoop.

Meer dan 200 vrijwilligers helpen de Kunstroute ieder jaar weer tot een succes te maken. Ook het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers.

 

Vrijwilliger worden? Graag!

 

Al sinds 1971 organiseert stichting Open Stal gedurende 4 weken in de zomer de kunstroute Open Stal te Oldeberkoop en daarvoor zijn elk jaar weer heel veel vrijwilligers nodig die ons daarbij helpen. Iedere nieuwe vrijwilliger is een aanwinst voor onze stichting en dus van harte welkom. Iedereen doet  dit op vrijwillige basis en dat geldt ook voor de bestuursleden.

We merken de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om alle taken goed te kunnen invullen en daarom zijn wij op zoek naar extra vrijwilligers voor de volgende taken:
 

- Gastvrouw of Gastheer op een aantal locaties en voor de Kiosk:
Inzet als gastvrouw of gastheer op een aantal locaties gedurende de openingstijden van de kunstroute
voor kaartcontrole, bewaking en het beantwoorden van eventuele vragen van bezoekers (we verdelen de middag in twee delen van 13.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 18.00 uur);

Inzet als verkoper van entreebewijzen in de kiosk (hier krijgt u tevoren instructie en is er altijd iemand aanwezig om u in te werken). Dit is nodig van 12.45 uur tot 17.00 uur en wordt uitgevoerd door 2 vrijwilligers en één bestuurslid. Vanaf 17.00 uur wordt deze taak overgenomen door een bestuurslid;

 

- Bouwploeglid:
De bouwploeg draagt vanaf ongeveer 2 tot 3 weken voorafgaande aan de opening van de kunstroute zorg voor het inrichten van de locaties (plaatsen van tijdelijke wanden, aansluiten van verlichting, gereedmaken van de witte fietsen en nog veel meer). Tijdens Open Stal zorgt iemand van de bouwploeg voor het openen en afsluiten van de locaties. Ook hier wordt u tevoren ingewerkt door de huidige bouwploeg.

 

Naast een kleine mate van verantwoordelijk zijn, is Open Stal vrijwilliger zijn ook vooral een sociaal en gezellig gebeuren. Wij zouden het fijn  vinden als zich nieuwe vrijwilligers aanmelden omdat er ook altijd weer vrijwilligers om diverse redenen afvallen (verhuizing, ouderdom enz.)

 

Interesse? Mail dan naar info@openstal.nl om u aan te melden.