Kunstroute Open stal

DE ORGANISATIE

Samenstelling van het bestuur:                                    

 

Voorzitter

Peter Hiemstra

Secretaris

Wicher van den Bemt

Penningmeester

Gerrit Prop

Pers & Publiciteit

Peter Hiemstra

Contact kunstenaars

Peter Hiemstra

Leden

Herman Postma

Anneke Betten

To Prop

 

ANBI

 

Gegevens Online Publicatieplicht Nieuwe ANBI wetgeving vanaf 1 januari 2014 (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Klik hier voor meer informatie

 

Wilt u een periodieke gift of schenking aan Open Stal geven? Dat kan!

U mag een periodieke gift zelfs aftrekken als u voldoet aan de onderstaande voorwaarde:

De (culturele) ANBI of vereniging (in dit geval Open Stal)  levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Download hier het formulier voor de periodieke gift/schenking