Kunstroute Open stal

DE ORGANISATIE

Samenstelling van het bestuur:                                    

 

Voorzitter

Peter Hiemstra

Secretaris

Elly Mijlof

Penningmeester

Gerrit Prop

Pers & Publiciteit

Peter Hiemstra

Contact kunstenaars

Peter Hiemstra

Leden

Herman Postma

Wicher van den Bemt

Anneke Betten

To Prop

 

 

Comité van aanbeveling

 

In het Comité van Aanbeveling van Open Stal hebben zitting:
 

 

 

ANBI

 

Gegevens Online Publicatieplicht Nieuwe ANBI wetgeving vanaf 1 januari 2014 (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Klik hier voor meer informatie

 

Wilt u een periodieke gift of schenking aan Open Stal geven? Dat kan!

U mag een periodieke gift zelfs aftrekken als u voldoet aan de onderstaande voorwaarde:

De (culturele) ANBI of vereniging (in dit geval Open Stal)  levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Download hier het formulier voor de periodieke gift/schenking